กระผม นาย ธนัท ทองอุทัยศรี ( Tanat Tonguthaisri ), สมาชิกฯ อินทราพงษ์ จัดทำเว็บนี้ขึ้นมา โดยมิได้มีผู้แนะนำแต่ประการใด
          กระผมมีเพียงเจตนาบริสุทธิ์ ที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนา ให้กับผู้ที่สนใด หากเป็นที่ไม่เห็นด้วยของผู้ใด
          กรุณาตำหนิติเตียนกระผมแต่เพียงผู้เดียว ที่ LuangPor@GoogleGroups.com ได้ทุกเมื่อครับ
คำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
 

คำสอนของท่านจิตโต (ลูกศิษย์หลวงพ่อ)รวมคำสอนธรรมปฏิบัติ
มโนมยิทธิและประวัติของฉัน
หนังสืออื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ทดสอบ
Twitter
เว็บกัลยาณมิตร

founded & maintained by Tanat Tonguthaisri (ติดต่อเรื่องเนื้อหาในเว็บ)
designed by Krongkaew Sukwanitwichai
dedicated to my caring friends: Teera Jaraswuttiyakorn, Krissana Choosakchinakun and Laksamee Nawongsa